Fördelar med Leasing

1. Fokus på verksamheten

Kunden slipper ta en stor engångskostnad för utrustning som kommer att användas under flera år och kostnaden fördelas istället jämnt över den tid produkterna används.

2. Frigör kapital

Företagets låneutrymme hos banken påverkas mindre än vid ett banklån eftersom utrustningen utgör säkerhet för finansieringen.

Företagets soliditet påverkas inte eftersom finansieringen inte påverkar tillgångar eller skulder i balansräkningen.

Företagets likviditet påverkas minimalt jämfört med att förbetala utrustningen.

Kostnaden är fullt avdragsgill i den takt som kostnaden uppstår, avskrivningar behöver inte göras på utrustningen.

3. Förutsägbart

Det är alltid samma månadskostnad under tiden som utrustningen används, kunden vet exakt hur mycket den kommer att betala och när.

4. Försäkrat

All utrustning som finansieras av Ingram Micro LEASE är försäkrad. Försäkringen gäller globalt och har en låg självrisk på 1500kr.

5. Flexibelt

Du kan välja mellan en bindningstid på 24 eller 36 månader. När bindningstiden har gått ut väljer kunden om den vill:

  • Köpa utrustningen.
  • Lämna tillbaka utrustning.
  • Fortsätta med samma utrustning.
  • Finansiera ny utrustning.