Så här fungerar det

Du som redan är kund hos Ingram Micro behöver aktivera ditt Ingram Leasing konto, det gör du här: http://www.ingrammicro.se/lease/

Hur vår finansiering av utrustning fungerar:

Ingram Leasing erbjuder företag att finansiera utrustning i samarbete med Grenke Leasing AB.

 • Du väljer den utrustning som du vill finansiera åt din kund i Ingram Leasing webshoppen. Vid utcheckning i webshoppen väljer du bindningstid, anger ni ert påslag (0-25%) och anger din kunds organisationsnummer och email adress till kunds firmatecknare för signering av avtal.
 • En kreditbedömning går på kunden, när avtalet har blivit godkänt för finansiering (normalt inom 30 min) så skickas ett email med en länk för att signera finansieringsavtalet med Bank-ID.
 • När avtalat har signerats av behörig firmatecknare så skickar Ingram produkterna direkt till din kund. Ditt påslag utbetalas till angivet bankgironummer efter det att avtalet börjat löpa.
 • När kunden har mottagit utrustningen så börjar finansieringsavtalet att löpa.
Avtalsstart
När börjar man betala för finansieringsavtalet?
 • Hyran betalas kvartalsvis i förskott senast den första dagen i varje kvartal.
 • En första hyresavgift (initialavgift) ska erläggas för tiden från leverans av hyresföremålet till den första dagen i det kvartal som börjar närmast efter leveransdagen (startdagen). Initialavgiften ska beräknas till en trettiondel (1/30) av hyran (per månad) multiplicerat med antalet dagar från leveransdagen till startdagen.
 • Initial- och uppläggningsavgiften (350 sek) samt sakförsäkringspremien ska förfalla omedelbart till betalning efter leverans.
 • Aviavgift tillkommer om 100 sek per kvartal. Aviavgiften utgår om man använder sig av autogiro.
 • Försäkringsavgift tillkommer på 4% av produktens värde per år eller som lägst 850 kr/år. Eller använd din egna företagsförsäkring.
 
Om kunden blir nekad kredit
Vad händer om finansbolaget inte godkänner avtalet?

Om finansbolaget inte godkänner avtalet kontaktar vi kunden så fort som möjligt för att se om vi kan placera avtalet hos ett annat finansbolag eller om det är möjligt att arrangera en borgen. Du kan alltid kontaka LeaseCloud på 08-446 881 00 eller hello@leasecloud.com om du har några frågor.


När bindningstiden har uppnåtts

När bindningstiden har uppnåtts kan kunden välja mellan att:

 • Byta till ny utrustning och lägga upp ett nytt avtal.

 • Fortsätta med den befintlig utrustning med oförändrade villkor.
 • Köpa loss utrustningen och avsluta avtalet.
 • Avsluta avtalet och lämna tillbaka utrustningen.